کاتالوگ دوربین های ویدئوکنفرانس

دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ , ۱۶:۴۵:۴۵ بعد از ظهر

کاتالوگ دوربین های ویدئو کنفرانس

 

دوربین ویدئو کنفرانس IDO515U2
   
دوربین ویدئو کنفرانس IDO250U3
   
دوربین ویدئو کنفرانس KT-HD20AU
   
دوربین ویدئو کنفرانس IDO901ّ
   
دوربین ویدئو کنفرانس IDO20U2
   

 

شرکت خدمات پاسارگاد