کاتالوگ دوربین های ویدئوکنفرانس

چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ , ۱۲:۰۳:۴۸ بعد از ظهر

کاتالوگ دوربین های ویدئوکنفرانس

 

دوربین ویدئوکنفرانس IDO515U2
   
دوربین ویدئوکنفرانس IDO250U3
   
دوربین ویدئوکنفرانس KT-HD20AU
   
دوربین ویدئوکنفرانس IDO901ّ
   
دوربین ویدئوکنفرانس IDO20U2
   

 

شرکت خدمات پاسارگاد