کاتالوگ های ویدئوکنفرانس

چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ , ۱۰:۴۷:۳۲ قبل از ظهر

 

 

کاتالوگ سیستم های ویدئوکنفرانس 

 

Ultra1060

 

Ultra1040

سیستم MCU مدل MCU1000

 

 

 

شرکت خدمات پاسارگاد