ده نکته حیاتی جهت موفقیت یک برنامه پزشکی از راه دور

چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ , ۱۴:۱۵:۲۹ بعد از ظهر

ده نکته  حیاتی جهت موفقیت  یک برنامه پزشکی از راه دور 

 این نوشتار گزیده ای است از گزارش اقای Mark Vanderwolf   که برای انجمن بین المللی پزشکی از راه دور (ISFT)   تهیه و تدوین نموده است ،و درآن پس از بررسی بیش از 60 برنامه پزشکی از راه دور در سه کشور مختلف به ده نکته که منجر به موفقیت برنامه های پزشکی از راه دور  شده است و یا موجبات شکست این برنامه ها را فراهم آورده است میپردازد . 
به عنوان مقدمه باید ذکر کرد که عموما ،برنامه های پزشکی از راه دور (Telemedicine programs ) موجبات تغییر در سیستم یک سازمان در ارائه خدمات پزشکی را فراهم میسازند و توجه به این تغییرات یکی از نکات ضروری در هر برنامه پزشکی از راه دور است .
نکاتی اصلی و ویژگیهایی مشترک در اکثر این برنامه ها وجود دارد ،اما مهم تراز هرچیز اینست که دست اندرکاران برنامه های پزشکی از راه دور باید درک کنند که معرفی درست و کامل این تغییرات و مدیریت آن، نکته ای واجب و ضروری است .

-نکته اول : ایجاد چشم انداز 

نکاتی  ظریف و ضروری به هنگام تغییرات و ایجاد چشم انداز جدید وجود دارند که جهت  اجرای  موفقیت آمیز برنامه ها مهم هستند . این موضوع که مجموعه چه هدفی دارد، وچگونه می خواهد به این هدف برسدو سهم هریک از افراد دررسیدن به این هدف چقدراست . 
برنامه های پزشکی از راه دور موفق، بطور مستمر تصویری روشن از چگونگی اجرای برنامه و مسیر منجر به اهداف سازمان را ارائه می دهند .
اولین گام در جهت اجرای یک برنامه شناسایی و درک اهداف و تعیین استراتژی و تبیین چشم انداز کلی  سازمان است .این موضوع بسیار مهم و مفید است که بدانیم هدف سازمان از به انجام رساندن یک برنامه پزشکی از راه دور  چیست. این موضوع بستگی به انگیزه  سازمان و مدل های کسب و کار  آن سازمان دارد . بطور مثال میتوان به موارد ذیل  اشاره نمود :

- مدل دسترسی به مراقبتهای پزشکی : دراین مدل ارائه مراقبتهای پزشکی به مردم در نقاط دور و یا افراد و گروه هایی که ارائه مراقبتهای پزشکی به آنها بخاطر شرایط جغرافیایی یا کمبود منابع بامحدودیت روبرو است مد نظر است ، بطور مثال دهکده های دور افتاده در کشورهایی مثل کانادا و یا الاسکا و نیز محیط های شهری فقیر در کشورهای در حال توسعه میتوانند هدف بالقوه در یک برنامه پزشکی از راه دور باشند .
- مدل کاهش هزینه : در این مدل روشهای مراقبت از راه دور در جهت کاهش هزینه ها جایگزین  روشهای مراقبت معمول میگردد، برای مثالی ازاین مورد میتوان به زندانها ، سایت های صنعتی و نظامی و... که در آن ها پزشکی از راه دور باعث کاهش هزینه ها میگردد اشاره کرد . همچنین با اجرای برنامه پزشکی از راه دور بین بیمارستانها و با حذف هزینه های حمل و نقل بین بیمارستانها و بابه اشتراک گذاشتن منابع بیمارستانی امکان کاهش هزینه ها را به بیمارستانها میدهد .
- مدل تجاری :گسترش بازار میتواند هدف یک مجموعه یا سازمان ارائه دهنده خدمات و مراقبتهای پزشکی باشد .پزشکی از راه دور  امکان ارائه خدمات پزشکی در مقیاسی بزرگتر و فواصل جغرافیایی بیشتر را فراهم می نماید . 
پس از اینکه هدف و یا انگیز سازمان شما جهت برنامه پزشکی از راه دور مشخص گردید ،آنگاه برنامه ء تان را بصورت  شفاف و جزءبجزء تدوین کنید .به شکلی روشن مشخص نمایید که برنامه شما چگونه به تحقق اهداف سازمان کمک میکند . و بالاخره بطور مشخص نشان دهید که اجرای برنامه پزشکی از راه دور چه نتایجی برای سازمان شما در پی خواهد داشت . 
 با وجود این بیان اهداف و ارائه چشم انداز به تنهایی کافی نیست . شما باید همکاری و اجماع کلیه دست اندرکاران و ذینفعان این برنامه و همچنین موافقت و حمایت میران را هم بدست آورید .
باید اطمینان حاصل کنید که آنها درک و باور درستی از پزشکی از راه دور دارند.برای برنامه تان اهداف کوتاه مدت و بلند مدت  تعریف کرده و برای انها روشهای اندازه گبری و ارزشیابی  مشخص نمائید . در نظر داشته باشید که پزشکی از راه دور یک وسیله است نه هدف ، ابزاری جهت حل یک مشکل است . خدمات پزشکی ترکیبی از بیماران (مردم )، متخصصین ، خدمات پزشکی و همچنین نیازهای مالی سازمان  است و پزشکی از راه دور  باید در مواجهه با همگی این موارد کمکی ارزشمند باشد .
هر برنامه ای دولتی و یا غیر دولتی باید  بیشترین سهم مشارکت  را بین مردم  دارا باشد . اگر مردم از برنامه استفاده نکنند انگاه حمایتها کمرنگ خواهد شد .اگر تعداد  زیادی از مردم بطور متناوب از این برنامه استفاده کنند  حمایت انها باعث نیل به موفقیت برنامه خواهد شد . بسیار مشکل خواهد بود که یک برنامه پزشکی از راه دور که به تعداد قابل توجهی از مردم  خدمات میدهد را قطع کرد.

-نکته دوم: تدوین یک برنامه مالی بلند مدت 
حتی هنگامیکه ملاحظات مالی به عنوان هدف اولیه یک برنامه پزشکی از راه دور مشخص نگردیده اند باز هم مهم و حیاتی باقی میمانند.برنامه هایی که با توجیه مالی مشخص آغاز میگردند و به اهداف اولیه خود میرسند در اینده آسانتر  بودجه گرفته و مورد حمایت قرار میگیرند .
در نظر داشته باشید که در اغلب  سازمانها شما انچه را که  میخواهید  بدست نخواهید آورد ،بلکه دستاورد شما انچیزی است که مورد اندازه گیری و ارزشیابی قرار گرفته است . پس با تبیین روشهای اندازه گیری و ارزشیابی که منجر به دستیابی به اهداف کسب و کار سازمان میشود شروع کنید و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت مالی را مشخص نمائید . 
مثالهایی در این مورد را میتوان اینگونه بیان نمود :

اگر برنامه شما یک مدل بر مبنای  در آمد است ، درآمدها را شفاف و مشخص  نمائید 
- اگر کاهش هزینه ها هدف اصلی برنامه شماست معیار و میزان آن را مشخص کرده و روشهایی را برای اندازه گیری این کاهش          مشخص نمائید.                                                                                                                                  
 اگر اهداف  استراتژیک مبنای فعالیت شماست راه هایی جهت ارزشیابی و اثبات موفقیت برنامه تان مشخص  نمائید .

بسط و توسعه برنامه های مالی و تبیین روشهای ارزیابی آنهاست که در دستیابی به اهداف سازمان مورد استفاده قرارخواهد گرفت .
مطمئن شوید که این ارزیابی ها بدرستی درک شده و در نهایت مورد پذیرش مدیران قرار گرفته اند.

-نکته سوم : ایجاد محیط کار مناسب و اثر بخش 
پزشکی از راه دور باید در جایی که به آن نیاز است در دسترس باشد . وسایل و تجهیزات باید در محل کار مشاوران و متخصصان و یا در نزدیکی آنها دردسترس باشد .اتاق ارسال باید بسیار شبیه اتاق معاینه واقعی باشد .همچنین باید نیازهای خاص پزشکی از راه دور مانند نور و فضای کار بدون ایجاد اختلال در روند معاینات در نظر گرفته شود. در اکثر برنامه های پزشکی از راه دور موفق در قسمت ارسال حداقل استانداردها به همراه وسایل و مهارتهای پزشکی تشکیل یک مجموعه واحد را می دهند .
اتاق دریافت بایددر نزدیکی محل کار متخصصان و یا مشاوران ومجهز به تجهیزاتی مشابه اتاق کارشان باشد ،امروزه تکنولوژی های جدید به ما امکان ارائه و انتقال مطالب با استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهای مختلف روی میز کارمشاوران و متخصصان را می دهد. نبایداز هیچ  تلاشی در جهت ارائه امکانات متناسب و در خور شااءن پزشک یا مشاور درنزدیکی وی دریغ کرد. در عین حال این موضوع نیز بسیار مهم است که وسایلی جهت کار مشاور یا پزشک تهیه گردد که در عین داشتن حداکثر کارایی به سادگی قابل استفاده باشند. فن آوریها باید در پس زمینه کار قرارگرفته و درعین اینکه کاربردی و موثر هستند باید تا حد امکان پنهان باشند. ترکیب تجربه و تکنولوژی جهت موفقیت بخشیدن به برنامه های پزشکی از راه دور وسوسهای است که بسیاری را در گیر خود کرده و اگرچه جهت برنامه های پژوهشی مفید بنظر می رسند، در محیطهای که با بیماران بستری سر و کار دارند نامناسب بوده و در بسیاری از برنامه ها تبدیل به یک مشغولیت بی فایده می گردند . مثالهایی در این زمینه :

-  اتاقهای ارسال مناسب : اتاق معاینه ای است استاندارد با میز و وسایل وتجهیزات مشابه بایک اتاق معاینه معمولی و در محیطی مشابه با اتاقهایی که فعالیتهای پزشکی غیر از پزشکی از راه دور  در انها انجام می پذیرد، قرارگرفته است .                                       -  اتاق ارسال نامناسب : اتاق معاینه ایست که در ان کابلها و تجهیزات ارتباطی و مخابراتی کاملا مشخص و مشهود هستند. شاید این شکل از اتاق در نظر جسورانه و جالب بنظر آید، ولی برای کادر پرستاری و بیماران نا آشنا بوده و معمولا نتیجه معکوس می دهد. 
- اتاق دریافت (مشاوره )مناسب : اتاق مشاوره باید حتی الامکان بسیار نزدیک به محیط کار متخصصین و مشاورین قرارگیرد. اتاقی آرام و نسبتا کوچک که تمام تجهیزات و وسایل مورد نیاز در دسترس مشاور و متخصص قرارگرفته است . اگر نیاز به کامپیوتر و کتب مرجع جهت کار باشد این وسایل باید در دسترس او قرارداشته باشد . اگر به دستگاه فکس جهت ارائه و دریافت اطلاعات بیشتر نیاز باشد باید در اتاق موجود باشد. به عبارت دیگر بهترین مکان جهت ارائه خدمات مشاوره در پزشکی از راه دور می تواند اتاق کار، خود متخصص یا مشاور باشد . - اتاق مشاوره نامناسب : اتاقی است در نقطه ای دور از محل اقامت یا کار متخصصین که متخصص جهت ارائه مشاوره در انجا باید مسافت زیادی را طی کند و یا وسایل و ابزار کاری که جهت مشاوره  به آن نیازمند است در آنجا در دسترس نباشد و یا از محیطهای دیگر کاری مجزا نبوده و شلوغ باشد. بدترین مثال متصور در مورد اتاق مشاوره فضایی است در گوشه بخش اورژانس که بوسیله پارتیشن از فضای اورژانس و تختهای بیماران جدا شده و متخصصین یا مشاوران جهت گفتگو باید با صدای بلند فریادزده و همچنین صدای دیگر بیماران و تیم های درمانی از خارج پارتیشن بگوش برسد. حتی توجه به جزئیاتی نظیر آنچه در ذیل به آن اشاره می گردد می تواند در نیل به موفقیت بسیار مهم و ضروری باشد .مثلا نور محیط اتاق معاینه باید کاملا مناسب و کنترل شده بوده و  استفاده از نور سفید ارجحیت دارد .
بیمارباید بین تیم درمان و نمایشگر قرار گرفته و صفحه نمایشگر باید قابلیت دریافت و نمایش هر دو تصویر قسمت ارسال و دریافت را تواُمان داشته باشد .

-نکته چهارم: هدایت مسیر پزشکی از راه دور  به مسیر درمان استاندارد 
ارائه خدمات پزشکی ،در پزشکی از راه دور  باید همان خدمات پزشکی و مراقبتهای بدون پزشکی از راه دور باشد .توجه داشته باشید که برای ایجاد هر تفاوت حتی در مسائل جزئی باید تغییرات زیادی را مصوب کرد. یک قانون ساده که همیشه باید به یاد داشته باشید اینست که :
"هرچه تغییرات بیشتری مصوب شود  احتمال شکست  نیز افزایش پیدا می کند "    
دستورالعمل های استاندارد جهت استفاده از وسایل و تجهیزات ،نحوه معاینات و همچنین ثبت پرونده ها را جهت هر گروه از متخصصین و یا مشاوران جداگانه تدوین نمایید. این دستورالعمل ها باید تا حد امکان مشابه خدمات پزشکی بدون پزشکی از راه دور باشد. این دستورالعمل ها باید بارها تکرار و تمرین شود. نتیجه این ساختار  راحتی بیشتر جهت استفاده کنندگان و تیم درمان و سازگاری بیشتری نتایج بالینی است. مثلا 
- روش درست :  اگر متخصص یا مشاور عادت به مشاهده برگه ثبت علائم بیمار (Patient`chart) به هنگام ورود با اتاق را دارد به هنگام ورود به اتاق مشاوره پزشکی از راه دور نیز باید همان برگه با همان شکل و فرم در دسترس او قرار گیرد . لازم به ذکر است که دستورالعمل های پزشکی از راه دور بطور رسمی توسط انجمنهای پزشکی نظیر پوست و چشم پزشکی پذیرفته شده هستند . 
- روش نادرست : اینست که فکر کنیم پزشکی از راه دور شیوه ای متفاوت در ارائه خدمات پزشکی است و راه وروش و شیوه خاص خودش رادارد .
در پایان باید اینطور نتیجه گرفت که حداکثر مشارکت تنها زمانی میسر است که پزشکی از راه دور قسمتی از مسیر درمان معمول باشد و همانطوریکه پیشتر گفته شد حداکثر مشارکت باید بعنوان هدف هر برنامه پزشکی از راه دور در نظر گرفته شود، بدون حداکثر مشارکت و بهره وری هر برنامه پزشکی از راه دور محکوم به شکست است 

نکته  پنجم - برنامه ریزی و آموزش  موثر و مداوم
آموزش فوق العاده مهم و حیاتی است . برنامه های پزشکی از راه دور موفق ، برای آموزش طرح و برنامه ای مشخص دارند ، و جایگاه مناسبی جهت آموزش را در لایه های خود ارائه می کنند. زمان بندی  وبرنامه ریزی آموزشی اغلب به همان اندازه محتویات آموزشی مهم هستند  ،
پایه و اساس آموزش باید بر مبنای  موارد ذیل باشد :
تکنولوژی ( فن آوریهای ) ارتباطی ، فن آوری های بالینی ، آموزش کاربردی دستگاههای تشخیص در هر دو طرف ارسال و دریافت ، گردش کار و دستورالعمل های مراقبت ، روشهای استفاده از دستگاه ها ، پرونده نویسی و در انتها عیب یابی و دسترسی به پشتیبانی فنی .
آموزشی که در لایه ها و سطوح مختلف  ارائه می گردد، بسیار موفق تر جلوه گر خواهد شد . 
اولین لایه (آموزشهای اولیه ) باید به شکلی برنام ریزی  گردد که بلافاصله قبل از آغاز  سر فصل های هر درس  ارائه گردد، و باید به این آموزشها  ارزش و اعتبار داد. و در صورت امکان باید به عنوان  سرفصل های  رسمی در آموزش  قرار داده شوند .

پیشنهادات :
با برنامه های آموزشی  مدون و زمانبندی شده  شروع کنید. برای اطمینان قبل  از شروع آموزش حضورو غیاب کنید. تهیه جزوه هایی به منظور آموزش  بسیار مفید و موثر خواهد بود. در آن به جزئیات و مطالب واقعی توجه کنید . برنامه آموزشی تان باید رسمی و حتی تا اندازه ای  تشریفاتی باشد. مثلادر آن از برگه های نام نویسی ورودی ، ارائه سر فصل های آموزشی ، بیان اهداف آموزشی ، ذکر منابع و رفرنسها و همچنین تستهایی جهت تشخیص مهارت و دانش شرکت کنندگان استفاده کنید .
شرکت کنندگان موفق باید گواهینامه  دریافت کنند و در صورت امکان باید برای این گواهینامه ها اعتبار آموزشی قائل شد. بنظر می رسد این مسائل به ظاهر تشریفاتی به میزان اهمیت و اعتبار آموزش افزوده و تمایل و درک شرکت کنندگان را در برنامه آموزشی افزایش داده و حضور انان را جدی تر می کند.
دومین لایه مهم پیگیری جلسات  رسمی آاموزش و ارزیاب آنهاست ، بخصوص اگر نتایج این امر در همان محل تشکیل جلسات ارائه گردد نتایج موثرتر و مفید تری خواهد داشت .
لایه سوم و شاید کمتر رسمی شامل فرایند آموزش مداوم است. یادآوری مطالب آموزشی و پشتیبانی از درخواستها و سوءالات باید براحتی  ممکن گردد.آموزشهای اضافی جهت جبران فرایند جابجایی کارکنان باید در برنامه آموزشی پیش بینی شده باشد. در تمامی سطوح اموزشی باید توجه به فعالیتها   به عنوان کار  در شرایط واقعی  تمرین گردد و شرکت کنندگان باید تشویق شوند که از حضور در جلسات  لذت ببرند .

نمونه هایی از ایده های موفق در این زمینه عبارتند از :
استفاده از فرایندها و دستورالعمل های آشنا ، آنها اغلب به آسانی آموخته می شوند . 
در حین آموزش  گاه به گاه تمرین هایی مبتنی بر فعالیت های گروهی جهت افزایش آشنایی افراد باهم  ترتیب دهید .استفاده از لوازم و تجهیزات با کیفیت  آسانتر بوده و عملکرد های مطمئن تر و قابل اعتماد تری ارائه می کنند .
آموزش  سهم بسزایی در بهره وری شما داشته و می تواند عامل مهمی در حفظ و بازاریابی برنامه پزشکی شما داشته باشد. آموزش به شما امکان تقویت چشم اندازها را داده و به شما اجازه می دهد که پیامهای مهم تان را انتقال دهید. همچنین به کاربران احساس راحتی بیشتری بخشیده و به آنان کمک می کند تا با سهولت بیشتر اقدام به پذیرش روشهای جدید درمانی و فن آوریهای نوین کنند .
پس از آنکه آموزش کامل شد، لیستی از افراد پشتیبان و شماره تماس آنان تهیه کرده و مطمئن شوید که هرگاه به آنان  نیاز می باشد به سهولت در دسترس هستند . 

مثالهایی درست در زمینه آموزش رامی توان اینگونه بیان نمود که:
استاد بلافاصله پس از نصب و راه اندازی  سیستم ها و دقیقا قبل از اولین استفاده از آن در محل حاضر شود. به دانشجویان ( کاربران ) استفاده ازدستگاهها و دستورالعمل ها آموزش داده شود. دانشجویان به استفاده از تجهیزات پزشکی از راه دور تشویق شده و حتی موضوعات  غیر پزشکی را نیز شخصا و با دیگر همکاران  امتحان کنید. دانشجویان را به استفاده از تجهیزات ارتباطی حتی برای دلایل معمولی و غیرپزشکی با سایت دور ترغیب کنید. اولین بیمار باید بلافاصله پس از تمرین ها ویزیت گردد. تا حتی الامکان مطالب آموزشی  فراموش نگردد.
جدولی زمانی جهت پیگیری برنامه آموزشی و ارزیابی آن تهیه کنید. و در پایان دسترسی آسان به پشتیبانی را برای استفاده کنندگان و کسانیکه  به کمک نیاز دارند را امکان پذیر سازید .
و مثالهایی از روشهای  نادرست آموزشی  شاید اینگونه باشند :
ارائه آموزش  به عنوان  بخشی از فرایند نصب تجهیزات. ارائه آموزشها چند هفته یا بیشتر قبل از استفاده، ارائه یک کلاس آموزشی به تنهایی، محدود کردن استفاده از تجهیزات تنها به پزشکی از راه دور 

نکته ششم :اطمینان از وجود هماهنگ کننده(ها )ی   تمام وقت و یک رهبر ( سر تیم ) موثرو کارآمد  
یکی از اشتباهات متداول در برنامه های پزشکی از راه دور اینست که به نیازهای پرسنلی در این برنامه ها کمتر توجه می شود.بسیاری از برنامه ریزان تمرکز خود را بر روی فن آوریها  معطوف می کنند. در صورتیکه هدف از برنامه های پزشکی از راه دور استفاده از فن آوری است .
تقریبا تمام برنامه های موفق یک هماهنگ کننده  تمام وقت که هر روز و هر لحظه به منظور پشتیبانی و خدمت به کاربران در دسترس است در اختیار دارند. آن شخص باید جلسات را برنامه ریزی کند، مطمئن شود که تمامی اجزائ برنامه  درست کار می کند به کاربران در استفاده از دستگاه ها  کمک کرده و آنانرا تشویق به این کار می کند و مسائل ومشکلات را دیده و لمس کرده و به حل آنان مبادرت می ورزد. اطمینان حاصل می کند که  افراد در حال استفاده از سیستم هستند و موانع و مشکلات را برای کسانی که نمی توانند استفاده کنند رفع می کند .
فردی که عهده دار این وظیفه است باید مهارتهای زیادی داشته باشد، از جمله عشق به کار، وآگاهی و تعهد خدمت. وجود یک فرد مناسب در این سمت می تواند کمک مناسبی در جهت موفقیت برنامه باشد و نقاط ضعف احتمالی  حاصل از نقایص  موجود در برنامه را پوشش دهد . 
تمامی برنامه های پزشکی از راه دور موفق یک  رهبر ( سر تیم ) مشخص و تعیین شده دارند . 
نیازی به همکاری تمام وقت این فرد با پروژه نیست ( البته این موضوع به اندازه و مقیاس برنامه پزشکی از راه دور بستگی دارد ) این فرد باید مهارتهای لازم جهت تصدی این سمت را داشته باشد. باید دارای اقتدار بوده و بتواند برنامه را مدیریت نماید. به تمامی دست اندرکاران پروژه اشراف داشته باشد و نقش اطلاع رسانی به مدیریت کلان را بعهده داشته باشد. اوست که باید اطمینان حاصل کند که برنامه به درستی عرضه شده و کار می کند . 
برنامه های موفق همچنین نیاز به دوستداران ( حامیان پرشور )  این برنامه ها در قسمت  سایت ارسال دارند. آنها را یافته و آموزش دهید  پرورش داده و پشتیبان آنان باشید. آنهارا با برنامه درگیرشان  کنید، حضور آنان  برای نیل به موفقیت شما  حیاتی است. این نکات است که تفاوتها  را ایجاد می کند و همه شان حیاتی اند . 

نکته هفتم :  طرح  پروژه = مدیریت مراحل = انتظارات معقول 
یکی از یافته های  این مطالعه  شگفت آور این بود که بسیاری از برنامه های پزشکی از راه دور ارزش برنامه ریزی  پروژه ها را به رسمیت نمی شناسند. و بسیاری از برنامه های پزشکی از راه دور  در کش و قوس این موضوع بسر می برند. اجرای موفقیت آمیز یک برنامه پزشکی از راه دور بدون مدیریت پروژه  بسیار دشوار است. بدون یک برنامه ریزی خوب ناکارآمدی به شکل موذیانه ای  وارد  سیستم خواهد شد. با یک برنامه ریزی یکدست و مناسب حرکت تان را شروع کنید و تمام مراحل جهت تکمیل برنامه و مسیرهای بحرانی را در نظر بگیرید . 
هنگامی یک طرح پروژه خوب و تعریف شده است و به وضوح قابل درک خواهد بود که انتظارات ازما و مسئولیتهای مان بطرز مناسبی با هم  متعادل شده باشند. 

هشدار اول : زیاده خواهی و موازی کاری نکنید . 
هشدار دوم : برنامه ریزی پروژه ( طرح پروژه ) ابزاری است  برای موفقیت، از آن به عنوان  سلاح  تهاجمی استفاده نکنید .  
هشدار سوم : مدیریت را ساده نگه دارید ( پیچیده نکنید ) تاحد امکان شبیه یک تیم یا حزب ، اما به یاد داشته باشید، این  بدین معنی نیست  که هرکس  یک رای دارد و یا شما بایدهمه افراد را راضی نگه دارید. تعداد کمیته ها را به حداقل برسانید و برای آنها  اهداف ثابت و زمان بندی معین  مشخص کنید . 
هشدار چهارم : یکسری نقاط عطف در برنامه مشخص کنید و سعی کنید  به آنها برسید . 

 

 

نکته  هشتم – گسترش افقی  در مقابل پیاده سازی عمودی 
برخی از برنامه های پزشکی ازراه دور با تعداد بسیار زیاد سایت و تعداد بسیار محدودی از توانائیها و قابلیتها درهرسایت  شروع به کار می کنند. هدف از این کار افزایش تعداد مخاطبان قلمداد می شود. برخی دیگر از برنامه ها  با تعداد بسیار کمی از نقاط ( سایت ) و قابلیتهای بسار گسترده در هر سایت  شروع به کار می کند. در این روش یک یا دو سایت اولیه با قابلیت گسترش عمودی در نظر گرفته می شود. دریافته های ما هیچ یک از این استراتژی ها موفق  نیستند. برنامه هایی که افقی گسترش پیدا می کنند بخاطر ارتباطات زیاد و قابلیتهای مدیریتی شان  نامتعادل و لرزان  بنظر می رسند. مخاطبان آنان آنقدرزیاد هستند که آموزش دادن به آنها و همچنین پشتیبانی دادن به این تعداد و نیز راضی نگه داشتن آنان  بسیار دشوار است. مضاف براینکه هر سایت قابلیتهای محدودی دارد ( پس کاربران محدودی هم دارد ) و این منجر به برون رفت  از مسیر واقعی (چشم انداز ) برنامه خواهد شد . 
احداث یک یا دو سایت فوق العاده مجهز نیز بنظر می رسد منجر به شکست  شود. چرا که این سایتها بیش از حد پیچیده و تهدید آمیز هستند. اغلب کاربرانی که این سایت ها( نقاط ارسال و دریافت ) را مشاهده کرده اند، نگران پیچیدگی آنان  بوده و دست رد به سینه این برنامه ها می زنند، چون آنها را فراتر از قدرت درک خود می بینند. علاوه بر این با وجود تعداد  اندک مراجعه کنندگان ( بخاطر کمبود  نقاط درگیر با برنامه ) حتی اگر آنان راضی بنطر برسند. تعدا آنان جهت هدایت برنامه  به مسیر توسعه و موفقیت کافی نیست . 
استراتژی موفق است که یک رویکرد متعادل نسبت به این دو داشته باشد. ایجاد  تعداد محدودی سایت اولیه ( 10 تا 20% کل  پیش بینی ) از کل سایتها شاید بهترین باشد. این تمرکز هم می تواند توجه مدیریت را جلب کند و هم مخاطبان را کنترل و راضی نگه دارد. ارتباطات  آسان و پشتیبانی هم  امکان پذیر است. در این شرایط حداکثر موفقیت از سایتهای اولیه محتمل می گردد. مشکلات یک به یک  حل می شوند و دستورالعمل ها امتحان شده و می توان قبل از پیاده سازی برنامه در مقیاس بزرگتر کارایی و قابلیت  برنامه را ثابت کرد. سایتها موفقیت را نمایش می دهند. علاوه بر این معمولا به تعدادکافی افراد در برنامه حضور دارند تا بتوانند در پیشبرد برنامه ها موثر باشند. همه خواهان مشارکت درموفقیت شده بر این اساس افزایش نقاط ( سایتها ) در آینده بر مبنای  این موفقیت امکان پذیر می گردد . 
اضافه کردن سایتها را می توان در چند مرحله انجام داد. همچنان که قابلیتهای اضافی را نیز می توان به تمامی سایتها و در مراحل مختلف برنامه اضافه نمود . 
مثال ها :
درست : تعداد محدودی سایت که مجهز به وسایل  ارتباطی و تشخیصی هستند و دستورالعمل ها در آنها  مشخص و منابع پشتیبانی معین شده اند ایجاد کنید. تغییرات مورد نیاز را اعمال کرده و امتحان کنید و هر نقطه را ایجاد و به اتمام برسانید. دقیقا متوجه شوید که چرا این  سایتها موفق شده اند و بعد نقاط دیگر را بر همین اساس  ایجاد نمائید . 
نادرست : چندین سایت را به وسایل ارتباطی و ویدئو کنفرانس مجهز کنید و بعد قابلیتهای درمانی و تشخیصی به آنها  اضافه کنید . 
نادرست : با یک یا دو سایت که در آنها بر روی فن آوریها  بیش از حد تمرکز شده است.  شروع کنید، سایت را تبدیل به نقطه ای که از نظر تکنیکی هرکاری در آن قابل انجام است کنید و آنگاه سعی کنید در مسیر توسعه از این مدل  برای انطباق با دیگر نقاط استفاده کنید . 

نکته نهم : بازاریابی مناسب حیاتی است 
قاعدهای کلی در کسب وکار وجود دارد که اینگونه بیان می شود " سرمایه گذاری برای بازاریابی و فروش هر محصول معمولا مساوی یا بیشتر از هزینه های توسعه محصول یا خدمات است " ، شما هم بر همین اساس  برنامه ریزی کنید . 
تعداد زیادی از مردم به ارزش و اهمیت پزشکی از راه دور آگاهی نخواهند یافت، مگر آنکه شما با موفقیت به انتقال پیام خود مبادرت ورزیده و سپس  بطور موثرتری آنرا تقویت کنید. برنامه های پزشکی از راه دور موفق  این کار را بخوبی انجام می دهند. برنامه پزشکی از راه دورتان موفق جلوه نخواهد کرد اگر دیر هنگام به اهمیت  بازاریابی پی ببرید و یا اصلا آنرا بطور کامل حذف کنید.  توجه داشته باشید که بازاریابی چیزی فراتر از تبلیغ و آگهی دادن است . 
بازاریابی مناسب  با درک نیازها و خواسته های  کاربران و سازمان خودمان  شروع می شود . 
بفهمید که گروههای دیگر چه چیزی را خواستارند و چگونه ممکن است به نیازهای آنان پاسخ داد. درک کنبد که دیگران چگونه به موضوعات می نگرند و ابزار سنجش آنان چیست. کشف کنید که چرا بعضی از مردم ممکن است مقاومت بخرج دهند. پیام هایتان را بر اساس خواسته ها ، نیازها و مقاومتهای احتمالی تنظیم کنید. موفقیت هایتان را اعلام کنید و انتظارات عمومی را برآورده سازید. کارهای خوبی را که انجام می دهید به همگان اعلام کنید و دیگران بگوئید که در آینده منتظر چه چیزی از شما باشند. این موضوعات ممکن است ارزان بدست نیاید، اما بسیار ارزشمند است. توجه داشته باشید که هر نوع ارتباط با دیگران می تواند  فرصت مناسبی  برای بازاریابی باشد. این موضوع آموزش، تماس های  به منظور پشتیبانی، و حتی مواقع ایجاد بحران رانیز شامل می شود . 
راهکارهایی جهت موفقیت در این زمینه :
مدیرانتان را بازاریابی کنید. مطمئن شوید که هنگامیکه شما در حال  دستیابی به اهداف خود و افزودن ارزش به سازمان هستید، آنها از این موضوع با اطلاعند. هنگامیکه با مشکللات و یا مسائلی  روبرو می شوید آنها را در جریان قراردهید و از آنها بپرسید که برای حل آن مشکل چه اقدامی می توانند انجام دهند. ولی دائما جهت درخواست کمک و یاری  به آنها مراجعه نکنید. توجه کنید که این قسمتی از شغل شماست، تنها هنگامیکه به کمک واقعی نیاز دارید از آنها درخواست نمائید. هیچ وقت اخبار بد را از آنان پنهان نکنید و از اتفاقات غیر منتظره  اخبار خوب  بسازید. 
مخالفانتان را بازاریابی کنید. انرژی تان را در تلاش برای اثبات اینکه حق با شماست با هر حریفی هدر ندهید. در ضمن آنها را نادیده هم نگیرید. توجه داشته باشید که شما نمی توانید آنها را  تغییر بدهید، اما می توانید به آنها حالت خنثی بدهید ( در زندگی و سیاست این یک ایده خوب است ). و آخر اینکه همه افراد دوست دارند که در موفقیت ها شریک باشند، از آنها دعوت کنید که جزءای از شما باشند . 
 
نکته دهم :  انتشار یا انهدام ؟
 بنظر می رسد برنامه های پزشکی از راه دور ی که حداقل یک بار در سال اقدام به ارائه و انتشار نتایج برنامه هایشان و یا برخی قسمتهای برنامه شان می کنند، در مقایسه با آنهائیکه این کار را نمی کنند، بهتر هستند. اقدام به انتشار، آموزش و به اشتراک گذاشتن دانش و تخصص از بسیاری جهات مهم و ضروری است. بعضی افراد این عمل را نوعی بازاریابی می دانند و قطعا می تواند همینطور باشد (اگرچه بسیار بیشتر از این است ). انتشار فعالیتهای تان و یا آنچه که آموخته اید و انجام داده اید، علاوه بر اینکه ارزش افزوده ای را به دیگران ارائه می کند،  شما را به سطحی از خودآگاهی  و خود ارزشیابی وخود اصلاحی می رساند که در غیر از این مورد به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود. همچنین این عمل در اثبات فعالیتهایتان در دیدگاه عموم و در قیاس با دیگر رقبانتان مفید و موءثر است. خلاصه مقالات و فعالیتهایتان را ارسال کنید و مقالات مشابه دیگران را هم چاپ کنید. پوستر ارائه کنید. از دیگران هم دعوت کنید که جزء تیم پزشکی از راه دور شما باشند. و پیشنهاد ما به شما جهت اجرای این کارها حداقل یکبار در سال است . 

و خلاصه انکه برنامه های پزشکی از راه دوری موفق هستند که در موارد ذیل مدیریتی مناسب دارند .

ایجاد چشم انداز روشن
ایجاد هدف و ارزشیابی
ایجاد محیط کار مناسب و اثر بخش
به حداقل رساندن شکاف ( بین درمان معمولی و پزشکی از راه دور )
ارائه آموزش و پشتیبانی موثر
ارائه مدیریت خوب و کمک و رهبری مناسب
ارائه برنامه و نقشه راه جهت نیل به موفقیت
مدیریت در اجرای برنامه ها و ارتباطات
انتشار نتایج خودتان و دریافت نتایج دیگران
نقد پذیری و به رسمیت شناختن دیگران
تمرکز روی برنامه 

شرکت خدمات پاسارگاد