کاتالوگ های دوربین های مداربسته AVer

یکشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۴ , ۱۲:۵۵:۳۰ بعد از ظهر

 

 

کاتالوگ دوربین های سری Dome مارک AVer

 

FV-3028-RTM                               FD-3020-M
FV-3028-RT   FD-3020
FV-3028   FD-2020-M
FV-2028-TM   FD-2020-1
FV-2028-T   FD-2000-1
FV-2028   FD-1020
FV-2026   SF2111H-DVR
FV-2006   SF2111H-DR
FV-1306   SF2012-D
ED5000   SD1306

 

 

کاتالوگ دوربین های سری Bullet  مارک AVer

 

FB3028-RTM                             FB2027-3
FB3028-RT2   FB2027-2
FB3028-RT1   FB2027-1
FB3027   FB2026
FB2028-TM   FB1026
FB2028-T2   SF2111H-BR
FB2028-T1   SF2111H-B

 

 

سیستم های NVR مارک AVer

 

P5036-R
E5016-H
E1008
NXU8000
NXU Lite
CMS5000
   

 

شرکت خدمات پاسارگاد