نرم افزارهای مکمل سیستم PACS

چهارشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۳ , ۱۳:۱۴:۱۷ بعد از ظهر

1-سرویس : Modality Worklist

این سرویس برای ارتباط بین HIS به PACS Ùˆ Modality بسیار کارآمد Ù…ÛŒ باشد، سیستم های مدیریت بیمارستانی Ù…ÛŒ توانند با فراخوانی وب سرویسی Ú©Ù‡ این سیستم در اختیار آن ها قرار Ù…ÛŒ دهداطلاعات بیمار را به این سرویس ارسال نمایند. سرویس مذکور پس از دریافت اطلاعات آن ها را به دستگاه تصویر برداری  Ù†Ø¸ÛŒØ± MRI-CR Ùˆ … Ú©Ù‡ دارای ویژگی Query RIS Ù…ÛŒ باشد ارسال Ù…ÛŒ نمایند Ùˆ نیاز به ثبت مجدد اصلاعات بیمار در دستگاه های تصویر برداری نمی باشد.

2- سیستم : CD Creator

همواره یکی از نیازهایی Ú©Ù‡ پس از نصب Ùˆ راه اندازی سیستم PACS در بیمارستانها مورد نیاز است دستگاه CD Robot شرکت آوا ارتباط Ø§Ø·Ù„اعات ارسالی را بصورت اتوماتیک رایت Ù…ÛŒ نماید پس از آن یک دستگاه پرینت لیبل بلافاصله اطلاعات بیمار را چاپ Ù…ÛŒ نماید Ùˆ کاربر لیبل مربوط را بر روی CD Ù…ÛŒ چسپاند. تنها تفاوتی Ú©Ù‡ با CD Robot دارد این است Ú©Ù‡ پس از رایت Ùˆ پرینت لیبل، یک نفر باید لیبل را بر روی CD بچسپاند Ú©Ù‡ در CD Robot این کار بصورت اتوماتیک انجام Ù…ÛŒ گردد ولی از مزایای بسیار خوب این سیستم قیمت بسیار پایین آن نسبت به CD Robot  Ù…ÛŒ باشد.

3-سیستم : Frame Grabber

شرکت آوا ارتباط اقدام به تولید نرم افزاری نموده است Ú©Ù‡ با اتصال به دستگاه های آنالوگ دارای خروجی، تصاویر را استخراج نموده سپس به صورت اتوماتیک آنها را Dicom نموده Ùˆ به سیستم PACS Ùˆ CD Robot  Ø§Ø±Ø³Ø§Ù„ Ù…ÛŒ نماید.

4-سیستم گزارش نویسی ساختار یافته مبتنی بر : Dicom-SR

یکی از فعالیت های عمده شرکت  Ø¢ÙˆØ§ ارتباط Ú©Ø§Ø± بر روی سیستم گزارش نویسی مبتنی بر Dicom-SR Ù…ÛŒ باشد بصورتی Ú©Ù‡ در شاخه های مختلف پزشکی یک اسکلت از اطلاعاتی Ú©Ù‡ در گزارش نویسی عمدتاً مورد استفاده Ù…ÛŒ باشد در اختیار پزشک قرار Ù…ÛŒ گیرد پزشک فقط مواردی Ú©Ù‡ بایستی گزارش کند را انتخاب Ù…ÛŒ نماید در حال حاضر شرکت در حال تکمیل اطلاعات گزارش نویسی شاخه های مختلف خصوصاً رادیولوژی Ù…ÛŒ باشد از سیستم های تولید شده در این زمینه Ù…ÛŒ شود به سیستم های آندوسکوپی ØŒ کولونوسکوپی ØŒ برانکوسکوپی ØŒ ERCP ØŒ آندوسونوگرافی ØŒ آرتروسکوپی اشاره نمود.

5-سیستم : Mini PACS

این سیستم مشابه سیستم PACS می باشد ولی با امکانات کمتر و قیمت بسیار پایین تر. این سیستم بسیار مناسب درمانگاه ها و کلینیک های کوچک می باشد. از این سیستم های می توان بعنوان یک سرور PACS جهت اتصال Modality های مختلف به آن و آرشیو تصاویر به فرمت Dicom استفاده نمود.

 

نرم افزار Dicom-Viewer

این نرم افزار جهت نمایش تصاویر Dicom بسیار مفید می باشد از ویژگی های این نرم افزار :

۱- اتصال به سیستم PACS

2- قابلیت تعریف چند سرور PACS در آن و گرفتن Query بصورت همزمان از آنها

۳- قابلیت اتصال دیکتافون

۴- قابلیت تایپ گزارشات در آن و تبدیل گزارشات به فرمت Dicom-SR و ارسال به PACS

شرکت خدمات پاسارگاد