گوشی طبی الکترونیکی استتوسکوپ

یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۳ , ۱۶:۱۷:۰۴ بعد از ظهر
گوشی الکترونیک ( Stathoscopee ) مارک JABES ساخت کره جنوبی  

گوشی الکترونسکس JABES قادر است تا صدای  Ø§ØµÙ„ÛŒ بدن را تا  20 برابر تقویت  Ú©Ø±Ø¯Ù‡ Ùˆ Ø¨Ø²Ø±Ú¯ØªØ± نماید. همچنین با انتخاب حالت فرکانس، شما Ù…ÛŒ توانید به صدای بدن واضح تر گوش دهید. 

گوشی JABES به شما Ú©Ù…Ú© Ù…ÛŒ کند Ú©Ù‡ بهتر گوش  Ú©Ù†ÛŒØ¯ Ùˆ مقایسه کنید صدا داخل یدن را Ø¨Ø§  50 نمونه داده های صدا بدن طبیعی Ùˆ غیر طبیعی استاندارد، شما به راحتی Ù…ÛŒ توانید صدای بیمار را با آن مقایسه Ù…ÛŒ کنند. همچنین شما Ù…ÛŒ توانید پرونده بیمار Ùˆ  ØªÙ„فن های موبایل را به یک پایگاه داده برای مدیریت بهتر بیمار با JABES آنالیز S / W را ذخیره کنید 

JABES نه تنها بر صدا بدن بلکه تعداد ضربان قلب Ù†Ø¸Ø§Ø±Øª Ù…ÛŒ کند. این گوشی بهترین گزینه برای پشتیبانی از محیط های تله پزشکی  Ø§Ø³Øª. شما Ù…ÛŒ توانید صدا بدن خود را Ø¶Ø¨Ø· Ùˆ ذخیره کرده Ùˆ به پایگاه داده ارسال نمایید.

موارد استفاده: 

 Ø´ÛŒÙˆÙ‡ های پزشکی (پزشکان، پرستاران)ØŒ نظامی، دامپزشکی، اورژانس ØŒ Ø¢Ù…وزش پزشکی (پزشکان، پرستاران، دستیاران Ùˆ مدارس) ØŒ Ø§Ø¹Ø¶Ø§ÛŒ خانواده از بیماران، مراقبت در Ø®Ø§Ù†Ù‡ØŒ پزشکی از راه دور 

 

 

 

شرکت خدمات پاسارگاد