راه کار های اساسی

یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ , ۱۰:۱۸:۱۰ قبل از ظهر
 
 
 
   

                                                                                                                      

شرکت آوا ارتباط    Ù†Ù…اینده  Ø§Ù†Ø­ØµØ§Ø±ÛŒ کمپانی  Ù…عظم  IPIDIO Ø¯Ø± ایران  Ø¨ÙˆØ¯Ù‡  Ùˆ  Ø±Ù†Ø¬  ÙˆØ³ÛŒØ¹ÛŒ ازتجهیزات  ÙˆÛŒØ¯Ø¦Ùˆ کنفرانس را با کیفیت  Ø¨Ø³ÛŒØ§Ø± عالی ارائه Ù…ÛŒ نماید. این  ØªØ¬Ù‡ÛŒØ²Ø§Øª دارای کیفیتFull HD بوده Ùˆ قادرند در تمامی اتاق های کنفرانس Ùˆ سالن های همایش نصب گردند. همچنین شرکت آوا ارتباط با ارائه سیستم های MCU بسیار قدرتمند خود Ú©Ù‡ بر مبنای سخت افزار Ø³Ø±ÙˆØ±Ù‡Ø§ÛŒ پرقدرت شرکت HP Ùˆ Dell طراحی گریده ØŒ شما را قادر Ù…ÛŒ سازد تا بتوانید جلسات Ú©Ù†ÙØ±Ø§Ù†Ø³ همزمان تا 80 نقطه را برگذار نمایید.

 

تجهیزات حرفه ای کنفرانس صوتی

 
 
 

  Ø´Ø±Ú©Øª آوا ارتباط  Ù†Ù…اینده  Ø§Ù†Ø­ØµØ§Ø±ÛŒ  Ú©Ù…پانی بزرگ  SINGDEN  (  Ú©Ù‡  Ø¯Ø± اختصار  SD  Ù†Ø§Ù…یده Ù…ÛŒ شود) درایران Ù…ÛŒ باشد شرکت SD رنج وسیعی ازسیستم ها Ùˆ میکروفون های کنفراسی Ø±Ø§ تولید Ù…ÛŒ کند، مانند سیستمهای دیجیتال با دوربین های اتوماتیک،سیستم های رای گیری، ØªØ¬Ù‡ÛŒØ²Ø§Øª کنفرانس بیسیم Ùˆ سیستم های ترجمه  Ù‡Ù…زمان. ما قادر به مجهزکردن سالن های Ú©Ù†ÙØ±Ø§Ù†Ø³ شما با پیشرفته ترین تجهیزات صوتی وتصویری Ù…ÛŒ باشیم.

 

تجهیزات حرفه ای پزشکی از راه دور

 
 

 

شرکت آوا ارتباط  Ø§Ø±Ø§Ø¦Ù‡  Ø¯Ù‡Ù†Ø¯Ù‡  Ø¬Ø¯ÛŒØ¯ØªØ±ÛŒÙ† تجهیزات پزشکی از راه دور  Ø¯Ø± ایران Ù…ÛŒ باشد. این Ø´Ø±Ú©Øª با طراحی Ùˆ  ØªÙˆÙ„ید انواع  Ú©Ø§Ø±Øª های تله مدیسین مجهز  Ø¨Ù‡ استتسکوپ الکترونیکی Ùˆ Ø§Ù†ÙˆØ§Ø¹ اتسکوپهای الکترونیکی ( چشم ØŒ گوش ØŒ دهان Ùˆ دندان ) این افتخار  Ø±Ø§ دارد Ú©Ù‡ به عنوان  Ø¨Ø²Ø±Ú¯ØªØ±ÛŒÙ†  Ù…رکز ارائه دهنده تجهیزات  ØªØ®ØµØµÛŒ پزشکی  Ø§Ø² راه دور  Ø¯Ø± ایران شناخته شود. Ú©Ø§Ø±Øª های تولیدی این شرکت از لحاظ  Ú©ÛŒÙÛŒØª Ùˆ  Ú©Ø§Ø±Ø§ÛŒÛŒ همسان برندهای مشهور  جهان  Ø¨ÙˆØ¯Ù‡ Ùˆ در مراکز مختلف پزشکی Ùˆ در نیروهای نظامی در حال فعالیت Ù…ÛŒ باشند.

 

 

تجهیزات حرفه ای هوشمند سازی مدارس

   
 

شرکت آوا ارتباط  Ø§Ø±Ø§Ø¦Ù‡ دهنده انواع تجهیزات مورداستفاده در طرح هوشمندسازی مدارس Ù…ÛŒ باشد. این شرکت درزمینه تجهیزات ویژوآلایزر  نماینده شرکت  AVer Ù…ÛŒ باشد  Ùˆ انواع  ÙˆÛŒÚ˜ÙˆØ§Ù„ایزرهای این شرکت را ارائه  Ù…ÛŒ نماید. 

 

تجهیزات حرفه ای امنیتی و نظارتی

   
 

شرکت آوا ارتباط   ارائه دهنده تخصصی ترین تجهیزات حفاظتی Ùˆ نظارتی مانند دوربینهای Ù…داربسته ØŒ سیستم های اعلام حریق Ùˆ  ØªØ¬Ù‡ÛŒØ²Ø§Øª اعلام سرقت Ù…ÛŒ باشد Ùˆ Ø¯Ø± این زمینه Ù…ÛŒ تواند تمامی پروژه های شما را با برندهای معروفی مانند ØŒ Pyronix ,IPIDIO  Ø¨Ø§ بالاترین کیفیت اجرا نماید.

 

مدیریت هوشمند ساختمان  BMS

   
 

شرکت آوا ارتباط   Ø§Ø±Ø§Ø¦Ù‡ دهنده تخصصی ترین تجهیزات مدیریت هوشمند ساختمان BMS  Ù…ÛŒ باشد. Ùˆ Ø¯Ø± این زمینه Ù…ÛŒ تواند تمامی پروژه های شما را با بهترین برندهای اروپایی Ùˆ ژاپنی Ùˆ Ø¨Ø§ بالاترین کیفیت اجرا نماید.

 

 

 

شرکت خدمات پاسارگاد